Velkommen til advokatkontoret med familier og børn som speciale


 
Vi behandler sager om forældremyndighed både fuld og fælles, samvær og bopæls sager. Fælles forældermyndighed og ophævelse af fælles forældermyndighed, adoption og straffesager. Separation, skilsmisse og bodelinger behandler vi også.
Tvangsadoptionssager tager vi os også af.
 
Vi møder med dig i Statsforvaltningen til vejledning og rådgivningssamtaler, til retsmægling, Byretten, Fogedretten og Landsretten.
Opløsningen af familien er noget af det værste du kan komme ud for. Vi hjælper dig gennem junglen af juridiske begreber. Vi har også en række gode råd, som ikke har med juraen at gøre.
 
Tvangsfjernelser og anbringelse af børn er blandt vores specialer. Vi repræsenterer både forældre og børn hvis børnene er 12 år og derover.
 
Vi hjælper dig med testamente, særeje ægtepagt mv. Vi rådgiver også om papirløse samlivsforhold.
 
Samværschikane og manglende udlevering af børn, misligholdelse samværsresolution arbejder vi dagligt med.
 
Læs mere om de sagsområder vi behandler.

Vi yder fri proces og retshjælp og retshjælp via retshjælps-dækning, hvis ikke andet er aftalt.
Vi har været beskæftiget med dette område i mere end 20 år og har 32 års advokaterfaring at trække på.

Lad dig ikke snyde af billederne, - vi har sager for både fædre og mødre. Vi kender derfor sagen fra begge sider og alle advokaterne har selv børn.

Har du spørgsmål book et møde med en af advokaterne eller ring os op!

Vi har åbent for telefonen mandag - torsdag mellem kl. 9:30 til 16:00, fredag mellem kl. 9:30 til 15:00. Udenfor dette tidsrum kan du sende os en email eller sms'er.
 
Er sagen akut kan du ringe på vores vagttelefon: 6012 7433.
 
Når sagen er oprettet, kan logge dig ind og upload eller down-loade dokumenter som er i din sag. Du finder også generelle dokumenter og rapporter, som kan være af interesse for dig!

 
 
[PRINT]
Denmark
United Kingdom
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhederne opdateres jævnligt. Check dem ud!
Se også vores
pressemeddelser.
 
 
Advokat Tine Andersson er blevet certificeret som mediatoradvokat og udfører nu mediation / konfliktmægling.
 
 
 
 
© Advolaw 2011
 
Vi har sager over hele landet og kommer meget ofte i Jylland. I øjeblikket har vi ca. 10 sager kørende i det Jyske!
Møder hos dig efter nærmere aftale!
 
 
 
Du er velkommen til uopfordret at sende os en ansøgning pr. email til studjur@adv.dk
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-2-2686721 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark